nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Samorząd Połczyna-Zdroju zakupił samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych , w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich w celu dowożenia ich na zajęcia lekcyjne w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu i Filii w Świdwinie. Obecnie do obu placówek uczęszcza 15 uczniów zamieszkałych w różnych miejscowościach na terenie gminy Połczyn-Zdrój. Samochód kosztował 153 tys. złotych, z czego dofinansowanie z PFRON to 80 tysięcy złotych.