Nowi na swoim

MIESZKANIE ZA GROSZE. Czwartek (30.07.2020 r.) okazał się bardzo udanym dniem dla kilkorga mieszkańców Połczyna-Zdroju, którzy nabyli gminne mieszkania w wyjątkowo korzystnej cenie. Gratulujemy!

Nowymi właścicielami zostali Ewa i Edward Kozłowscy, Liliana Dymarczyk oraz Lech Waszak. Gmina przy sprzedaży udzieliła bonifikaty w wysokości od 75 do 85 procent. Wszystkim dotychczasowym lokatorom uwzględniono poniesione przez nich nakłady związane z remontami prowadzonymi w lokalach. Akty notarialne podpisano w połczyńskiej kancelarii. Gminę reprezentowała Emilia Mazur, Zastępca Burmistrza.

Przypominamy, że nadal trwa Akcja Mieszkanie „za grosze”. Władze Połczyna-Zdroju chcą, aby mieszkańcy zamieszkali na swoim. Lokale komunalne można nabyć od miasta nawet już za 15% wartości. A jeśli to stanowi przeszkodę, miasto pomaga i rozkłada cenę na dogodne raty, nawet na dziesięć lat.

To po to, aby seniorzy pozostawili coś swoim dzieciom w posagu – mówi Burmistrz Sebastian Witek. – Ale przede wszystkim po to, aby mieszkańcy gminy mieli do czego wracać, czuli się związani ze swoim miastem i gminą.

Jak się zabrać do kupna? Aby stać się właścicielem lokalu należącego obecnie do Gminy Połczyn-Zdrój, należy złożyć stosowny wniosek do Burmistrza. Aby maksymalnie ułatwić nabycie mieszkań, do obsługi wytypowano dwóch urzędników: Adam Korszyłowski i Mariusz Matysek czekają na zainteresowanych w pokoju nr 206, nr tel. (94) 36 661 26. Tam można złożyć wniosek i uzyskać pomoc oraz wszelkie informacje.