Nowe zadania u gminnego zarządcy nieruchomości

Od 1 stycznia 2020 roku dotychczasowy Zakład Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami Spółka z o.o. w Połczynie-Zdroju funkcjonuje pod nazwą Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. (skrót: PPK Sp. z o.o.). Adres Spółki i numery telefonów pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy Spółki jest związana z przejęciem przez nią dodatkowych, oprócz zarządzania nieruchomościami, zadań gminy. Chodzi o utrzymanie terenów zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymanie czystości i porządku, zimowego utrzymania oraz oczyszczania dróg i ulic na terenie gminy, a także zarządzanie cmentarzami komunalnymi Gminy Połczyn-Zdrój.

Zmiana zakresu zadań Spółki została poprzedzona stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Połczynie – Zdroju podjętymi na Sesji w dniu 25 września 2019 r.

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zaprezentowany będzie szczegółowy profil działalności spółki oraz ofertą usług skierowana nie tylko do mieszkańców Gminy Połczyn – Zdrój.