Nowe wiaty rekreacyjne

W ramach realizacji projektu pn „Budowa altan drewnianych do celów rekreacyjnych w ramach obsługi ścieżki rowerowej” w miejscowości Zajączkowo przy ścieżce rowerowej Połczyn-Zdrój – Złocieniec „Szlakiem zwiniętych torów” powstały dwie nowe wiaty rekreacyjne. Służyć one będą zarówno mieszkańcom jak i licznie odwiedzającym naszą gminę turystom.

Nowe wiaty powstały przy zagospodarowanym już wcześniej placu rekreacyjnym, na którym znajdują się siłownia zewnętrzna i plac zbaw.  Z miejsca tego korzystają nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości ale również rowerzyści przemierzający ścieżkę. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy i turyści zyskali nowe, bezpieczne miejsce spotkań, odpoczynku i rekreacji.

Dzięki nowym altanom na terenie sołectw powstało miejsce służące zarówno turystom jak i mieszkańcom. Rowerzyści znajdują tu schronienie przed deszczem, miejsce odpoczynku na dłuższej trasie czy też miejsce do przygotowania posiłku. Mieszkańcy natomiast zyskali miejsce do organizacji małych lokalnych imprez oraz większych festynów. Altany są ogólnodostępne i niekomercyjne. Nowa infrastruktura pozwoli na rozwinięcie oferty spędzania czasu wolnego zarówno dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów jak i kuracjuszy i turystów.

Nowe altany wybudowane zostały przy ścieżce rowerowej „Szlak zwiniętych torów” z Połczyna-Zdroju do Złocieńca, która jest jedną z największych atrakcji turystycznych naszej Gminy. Zarówno Gmina Połczyn-Zdrój jak i cały powiat świdwiński posiadają duży potencjał dla rozwoju wszelkich form turystyki, w tym również turystyki aktywnej, dlatego też niezwykle ważne jest ciągłe inwestowanie w nową infrastrukturę turystyczną. Wybudowane w ramach projektu altany położone są na terenie strefy ochrony uzdrowiskowej „C” Uzdrowiska Połczyn-Zdrój oraz w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego. Park ten obok walorów historycznych posiada unikalne zasoby przyrodnicze. 30 km trasa ścieżki przebiega w pobliżu obszarów chronionych DPK tj. rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” czy terenu krajobrazowego „Wilcze jary” gdzie znaczne różnice wysokości, doliny, w których płyną rwące strumienie, liczne oczka wodne tworzą niemalże górski krajobraz.

Gmina wniosek o dofinansowanie na budowę wiat złożyła do Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w ramach ogłoszonego konkursu na projekty grantowe.

Na budowę tych altan Gmina pozyskała środki finansowe z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach Poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.