Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach – komunikat urzędu skarbowego w Białogardzie

Informacje dla pracodawcy i innych płatników – zmiany od 2019 r.:
•informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyłasz do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie
•informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje:
Do urzędu skarbowego składasz informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy:
•PIT-8C(9)
•PIT-11(24)
•PIT-R(19)
Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7) – składasz ją do 31 stycznia. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R(14) – składasz do 28 lutego.
Wskazane wyżej terminy cię nie dotyczą jeżeli kończysz prowadzić działalność. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Formularze możesz podpisać:
•podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
•danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR
Formularze możesz przesłać za pomocą:
1.Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów
Aby to zrobić:
•wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl
•pobierz odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje / Formularze
•wypełnij formularz
•podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
•wyślij
2. Modułu finansowo-księgowego
Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.
Aby to zrobić:
•wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl
•pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML
•wypełnij formularz
•podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
•wyślij dokument ze swojej aplikacji
3. Bramki Ministerstwa Finansów: e-Deklaracje, Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)
Aby to zrobić:
•uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia
•wypełnij formularz
•podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
•wyślij dokument do bramki e-Deklaracje (dokumenty pojedyncze) lub do UBD jeśli chcesz jednocześnie przesłać do 20 tys. informacji.