Nowe stowarzyszenie i rozwój turystyki

W dniu 29 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi produktu turystycznego pod roboczą nazwą „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”.
Idea stworzenia produktu turystycznego dotyczy obszaru, którego granice mieszczą się w trójkącie Połczyn-Zdrój, Czaplinek, Barwice. Teren ten ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe posiada wszelkie predyspozycje do rozwoju wielu form uprawiania turystyki. Dwa rezerwaty przyrody (Dolina Pięciu Jezior, Dolina Dębnicy), pofałdowana rzeźba terenu, wododział rzek Drawy i Dębnicy, piękne bukowe lasy to niemal gotowe atrakcje, które już obecnie przyciągają uwagę turystów. Jednak, aby spełnić oczekiwania miłośników wypoczynku na łonie natury konieczne jest stworzenie infrastruktury, która sprawi, że obszar ten będzie bardziej dla nich dostępny. Wprawdzie w „Polodowcowej Krainie Drawy i Dębnicy” działa kilkanaście gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i ośrodków, ale brakuje nowoczesnej „otoczki” zapewniającej atrakcyjne spędzanie czasu również poza miejscem noclegu.
Konieczne jest wyznaczenie i właściwe oznakowanie nowych szlaków pieszo-rowerowych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, określenie punktów widokowych, ustawienie tablic informacyjnych w ciekawych miejscach itp. Powodzenie całej akcji zależy jednak również od działań typowo marketingowych. W celu wypromowania produktu konieczne będzie powstanie szeregu wydawnictw: folderów, albumów, map, książek poświęconych walorom i historii „Polodowcowej Krainy Drawy i Dębnicy”, a także opracowania koncepcji identyfikacji wizualnej – zaprojektowanie logo, gadżetów i pamiątek, ustawienie „witaczy” przy drogach o dużym natężeniu ruchu samochodowego, promocji w mediach itp.
Wszystkie te działania są oczywiście uzależnione od środków finansowych. Niestety, w obecnej sytuacji zawartość kas gminnych Połczyna-Zdroju, Czaplinka i Barwic nie pozwala na realizację przedstawionych zamierzeń ze środków własnych. Konieczne jest zatem pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Żmudny proces ubiegania się o środki z programów pomocowych Unii Europejskiej musi być poprzedzony wieloma przygotowaniami i m.in. temu celowi poświęcone było styczniowe spotkanie w Połczynie-Zdroju.
W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób – przedstawiciele podmiotów gospodarczych z branży turystycznej działający na terenie „Polodowcowej Krainy Drawy i Dębnicy”, oraz władze samorządowe Połczyna-Zdroju, Czaplinka i Barwic. Zebrani przyjęli (przedstawioną już w zaproszeniach) propozycję powołania do życia stowarzyszenia, którego głównym celem będzie wdrażanie nowego produktu turystycznego. Tym samym spotkanie przekształciło się w zebranie założycielskie stowarzyszenia, na którym został uchwalony statut, wybrane zostały władze, oraz podjęto wszystkie uchwały niezbędne do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowa organizacja przyjęła nazwę Stowarzyszenie „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy”. Skład osobowy władz organizacji przedstawia się następująco, Zarząd:
1. Barbara Nowak – prezes Zarządu,
2. Robert Zborowski – wiceprezes Zarządu,
3. Tomasz Chmielewski – skarbnik,
4. Margot Niedziela-Suszek – członek Zarządu,
5. Jan Koman – członek Zarządu,
Komisja Rewizyjna:
1. Jerzy Chodubski
2. Barbara Drzewiecka
3. Agnieszka Fiuk
4. Antoni Harasimiuk
5. Zygmunt Kula
6. Joanna Lorenc
7. Grzegorz Szymański
Jednym z podstawowych warunków odniesienia sukcesu w realizacji całego przedsięwzięcia (w tym pozyskania funduszy) jest przejście od pomysłu do opracowania szczegółowego planu działań. To zadanie decyzją trzech samorządów zostało powierzone Konsorcjum Doradczemu „ProLandia” z Poznania, firmie specjalizującej się kształtowaniu wizerunku regionów, opracowywaniu strategii i działaniach promocyjnych. W drugiej części styczniowego spotkania przedstawiciele firmy zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek, modelową metodologię budowania produktów turystycznych, oraz przeprowadzili otwartą dyskusję w celu rozpoznania oczekiwań i problemów podmiotów gospodarujących w turystyce na obszarze „Polodowcowej Krainy Drawy i Dębnicy”.
Było to pierwsze z (zaplanowanej na najbliższe tygodnie) serii spotkań członków nowego Stowarzyszenia z przedstawicielami „ProLandii”, których owocem będzie opracowanie dokumentacji szczegółowo opisującej działania niezbędne do wdrożenia nowego produktu.

akt_nowe_stowarzyszenie_i_rozwj_turystyki_001