Nowe konta do opłat za śmieci – dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że wszystkie wpłaty dokonane na stare konta, do dnia otrzymania nowej decyzji, są zewidencjonowane na kartotekach wpłacających.

Z chwilą otrzymania nowej informacji dotyczącej wysokości opłaty za odpady komunalne, Mieszkańcy są zobligowani do wpłat na nowy rachunek. Terminem wpłat jest 15 luty 2020 roku.

W przypadku dokonania wpłat wcześniej, przed otrzymaniem nowej informacji (np. za cały rok 2020 z góry), należy dokonać uzupełnienia brakującej kwoty na nowe konto.

Założenie nowych kont jest bezpośrednim następstwem podjęcia uchwały w sprawie zmiany stawek. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia br. W następnej kolejności rozpoczęło się zakładanie kont bankowych. Po ich uzyskaniu w banku rozpoczęła się wysyłka kilku tysięcy pism do Mieszkańców miasta i gminy. W każdym piśmie wskazano nowy numer konta.

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Barbara Gąska, tel. 94/ 366 61 23.