nowa strażnica osp

W sobotnie popołudnie 22 września 2018 roku w Zajączkówku odbyła się uroczystość otwarcia i oddania do użytku nowej strażnicy OSP. Na placu przed strażnicą OSP Zajączkówko zebrali się strażacy z miejscowej jednostki, zaproszeni goście, samorządowcy i przyjaciele strażaków.

W uroczystości udział wzięli min:
1.Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna-Zdroju – Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Połczynie-Zdroju
2.Danuta Raniowska – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie
3.Zdzisław Pawelec – Wicestarosta – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
4.Janusz Podpora – Przewodniczący Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju oraz Radni Rady Miejskiej
5.Marek Popławski – Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
6.Mł. bryg. Dariusz Borek – Komendant Powiatowy PSP
7.Mirosław Pierz –Zastępca Burmistrza Połczyna-Zdroju

Poświęcenia budynku, krzyża i figury świętego Floriana dokonali: dziekan ks. Antoni Kloska wraz z kapelanem zachodniopomorskich strażaków ks. bryg. Ryszardem Szczygłem. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście mieli okazję do zwiedzania nowego obiektu.
Uroczystość była jednocześnie okazją do ukazania historii jednostki, wspomnień i podziękowań dla osób zaangażowanych w tworzenie, funkcjonowanie i budowę nowego obiektu, który podniesie warunki służby strażaków ochotników.
Strażnica została wybudowana tylko ze środków własnych gminy Połczyn-Zdrój. Ogólny koszt budowy strażnicy to kwota 291.057 zł w tym fundusz sołectwa Zajączkowa i Zajączkówko w wysokości 13.516,26 zł .