No to w drogę

Gmina Połczyn –Zdrój w trybie ciągłym realizuje remonty dróg.

W maju br. wykonano remont drogi nr 55 w Dziwogórze – prace polegały na profilowaniu nawierzchni gruntowej drogi równiarką na odcinku 320mb.

W miejscowości Zajączkowo dr. nr 52/1 – wykonano remont doraźny drogi, polegający na uzupełnieniu kruszywem o frakcji 0- 31 zaniżeń w nawierzchni z podkładów kolejowych.

Dowieziono tłuczeń w ilości 260 T z torowiska kolejowego będącego własnością Gminy Połczyn-Zdrój, z przeznaczeniem na remonty dróg śródpolnych do miejscowości Zaborze, Toporzyk, Widów, Gaworkowo, Kołacz, Bronowo, Czarnkowie, Imienko, Łęgi, Jaźwiny. Remonty doraźne dróg mieszkańcy realizują we własnym zakresie.

Rozpoczęto prace remontowe nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Borkowo – 485m2 – nawierzchnia z kostki polbruk.

Realizowane są także prace remontowe drogi gminnej nr 305005Z w miejscowości Popielewo, na odcinku  270mb. Prace polegają na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej wraz z ustawieniem krawężnika drogowego i wykonaniem zjazdów.