Nagrody za piękno. Granty na rozwój

W piątek, 18 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju odbyło się spotkanie Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka z sołtysami połczyńskich sołectw. Omawiano m.in. sprawę grantów sołeckich. Do zdobycia jest nawet 10 tys. zł na sołectwo.

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego„Granty sołeckie” to inicjatywa kierowana do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jej celem jest m.in. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Ubiegłoroczna pula środków wynosiła 1.800.000,00 zł, zaś nagrodą była możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Obecnie spodziewane jest rychłe ogłoszenie konkursu grantowego na 2019 rok. W celu zapewnienia maksymalnego wsparcia dla sołectw, Burmistrz powołał specjalny zespół ds. grantów sołeckich. W jego skład weszły Dorota Jakubiak ze Służby Wiejskiej w Urzędzie Miejskim oraz Jolanta Olszewska, Kierownik Referatu Rozwoju Gminy.

Wśród poruszanych tematów znalazło się ponadto omówienie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników, wykorzystanie funduszu sołeckiego na 2018 r., szkolenia w ramach serwisu e-obywatel, kwestia zarządzania świetlicami wiejskimi, a także sprawa wyborów sołtysów w 2019 r.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Burmistrza nagród w konkursie „Piękna Wieś”. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Kołacz (czek na 2000 zł, sołtys Kazimiera Bepierszcz), drugie sołectwo Popielewo (1500 zł, sołtys Sławomir Miszewski), natomiast trzecie – sołectwo Redło (1000 zł, sołtys Joanna Balcerzak). Brusno zostało wyróżnione czekiem o wartości (100 zł, sołtys Marek Nizioł).

W spotkaniu uczestniczyli także Wiceburmistrz Emilia Mazur, Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski, Dyrektor Centrum Kultury w Połczynie – Zdroju Tomasz Chmielewski oraz sołtysi: Małgorzata Kołodzińska (sołectwo Bolkowo), Roman Nowaczyk (sołectwo Bronowo), Marek Nizioł (sołectwo Brusno), Zbigniew Król (sołectwo Buślary), Irena Borczyk (sołectwo Czarnkowie), Danuta Lazarek (sołectwo Gaworkowo), Dorota Jankowska (sołectwo Gawroniec), Kazimiera Bepierszcz (sołectwo Kołacz), Andrzej Ostaszewski (sołectwo Łęgi), Bożena Lasota (sołectwo Łośnica), Józef Nizioł (sołectwo Ogartowo), Paulina Antolak (sołectwo Ogrodno), Paweł Szpak (sołectwo Ostre Bardo), Sławomir Miszewski (sołectwo Popielewo), Roman Kołączyński (sołectwo Przyrowo), Joanna Balcerzak (sołectwo Redło), Radosław Lendas (sołectwo Sucha), Anna Wilk (sołectwo Szeligowo), Zofia Wysoczańska (sołectwo Toporzyk), Sławomir Goszczyński (sołectwo Wardyń Górny), Mariusz Rutkowski (sołectwo Zajączkówko) i Michał Gemza (sołectwo Zajączkowo).