Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest obowiązkiem Gminy Połczyn-Zdrój. Gmina by móc realizować powyższe zadanie zawrze odpowiednią umowę z podmiotem, wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy.

Pliki do pobrania:

Informacja o Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

Informacja o punktach zbiórki przeterminowanych leków na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

Informacja o punktach zbiórki baterii i akumulatorów na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

Reklamacja dotycząca wykonania usługi odbioru odpadów i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Ciekawostki dotyczące odpadów

Zasady segregacji odpadów

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 2014

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 2015

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 2016

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 2018

Analiza gospodarki odpadami 2014

Analiza gospodarki odpadami 2015

Analiza gospodarki odpadami 2016

Informacja w sprawie selektywnego punktu odbioru odpadów (GPZOK)

Wykaz punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój

Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej

Wspólny system segregacji odpadów

Analiza gospodarki odpadami 2017

Analiza gospodarki odpadami 2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Regulamin korzystania z GPZOK-1

Dodaj komentarz