Modernizacja kaplicy cmentarnej i ulicy Solankowej

Zabytki na terenie miasta Połczyn- Zdrój, obok jego uzdrowiskowego charakteru, są bardzo ważnym elementem  podkreślającymi charakter miejscowości. Gmina od lat czyni starania, aby ten szczególny wizerunek zabytkowego centrum miasta był elementem przyciągającym turystów i oferującym im dodatkowe usługi społeczno – kulturalne obok tych świadczonych przez sanatoria. W ostatnich latach z pomocą środków zewnętrznych zostało zrealizowanych kilka inwestycji o charakterze rewitalizacyjnym podnoszących atrakcyjność miasta jako uzdrowiska i miejscowości turystycznej  (rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Połczyna-Zdroju – remont budynków mieszkalno-usługowych, przebudowa ulic i mostków na rzece Wogrze, remont zabytkowego zamku itd.). Chcąc realizować ten kierunek rozwoju  konieczna jest dalsza renowacja zabytkowych obiektów oraz remont dróg, chodników, alei spacerowych najczęściej użytkowanych przez kuracjuszy i turystów.  Dotychczas do zniszczonych i zasługujących na uwagę należały cmentarz komunalny  oraz chodniki w centrum miasta.

Aby temu zaradzić Gmina właśnie zakończyła realizację inwestycji polegającej na modernizacji kaplicy cmentarnej, wymianie oświetlenia i ogrodzenia cmentarza od ul. Wąskiej oraz przebudową chodników na ul. Solankowej. W piątek 17 października br. dokonano uroczystego zakończenia inwestycji wraz z poświęceniem kaplicy.

Modernizacja kaplicy polegała na m.in. robotach budowlanych (w tym: więźba i pokrycie dachowe, roboty murowe, stropy i sufity podwieszane, posadzki, tynki wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, okładziny, malowanie, elewacja), wymianie instalacji sanitarnej i  elektrycznej. Wymieniono oświetlenie cmentarza – 29 lamp wraz z okablowaniem oraz ogrodzenia cmentarza od ul. Wąskiej – ogrodzenie z siatki na ogrodzenie z metalowych przęseł wraz z bramą i furtkami.

Kolejnym elementem zrealizowanych w ramach tej inwestycji była przebudowa prawie 400 m chodników przy ulicy Solankowej, przy której mieszczą się: zabytkowy Park Zdrojowy obiekty sanatoryjne – największe połczyńskie sanatorium „Gryf”, SPA „Zdrojowe Zacisze” , sanatorium  „Podhale”  oraz pensjonat „Hopferówka”. W parku znajdują korty tenisowe, ścieżka zdrowia, liczne szlaki piesze i rowerowe oraz 4 kawiarnie i pijalnia wody „Joasia” .

Inwestycja została zrealizowana w ramach operacji pt. Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego oraz chodników przy ulicy Solankowej w Połczynie-Zdroju jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej obszaru MLGR. Całość kosztowała 836.495,24 zł z czego 624.853,78 zł Gmina otrzymała od Unii Europejskiej jako dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013.

loga kaplica

fot. Grzegorz Ostrowski