MODERNIZACJA CMENTARZA I CHODNIKA PRZY UL. SOLANKOWEJ

Połczyn-Zdrój po raz kolejny skorzystał z funduszy unijnych.

Właśnie Gmina ogłosiła dwa przetargi na remont kaplicy cmentarnej, wymianę oświetlenia i ogrodzenia cmentarza od ul. Wąskiej oraz przebudowę chodników przy ul. Solankowej.
Planowany termin zakończenia zadania to październik 2014 r.
Kosztorysowa wartość całości przedsięwzięcia wynosi 1.038.032,34 zł .
Jest to kolejne zadanie na które gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY w wysokości 743 000 zł. Korzystanie z tego funduszu unijnego było możliwe dzięki staraniom gminy o członkostwo w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej.