MIKRODOTACJE – MAŁE INICJATYWY LOKALNE

„ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W SPRAWIE MIKRODOTACJI”

Działasz w „młodej” organizacji pozarządowej? Macie pomysł na projekt ? A może jesteście grupą która potrzebuje środków finansowych na działania lokalne?
To spotkanie jest dla Was !!!
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie informacyjno- animacyjne dot. projektu Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne , które odbędzie się
08.08.2014 r. w Świdwinie o godz. 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Świdwińskiego”, ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin
Szczegółowe informacje o projekcie: http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/start

W razie pytań skontaktuj się z Animatorem lokalnym: animator.walcz@gmail.com
Tel. 571 234 263

Gorąco zachęcamy do udziału!

 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNO/ANIMACYJNEGO

NT. PROJEKTU
MIKRODOTACJE – MAŁE INICJATYWY LOKALNE

Priorytet I
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014

8 sierpnia 2014

10.00 – 11.00 Omówienie założeń projektu MIKROTOTACJE – MAŁE INICATYWY LOKALNE w kontekście animacji lokalnej i budowania sieci liderów lokalnych – część wstępna, praca warsztatowa, założenia współpracy w ramach podpisanych deklaracji, dobre praktyki

11.00 – 12.30 Omówienie regulaminu w zakresie przyznawania grantów – wyjaśnienie podstawowych pojęć, wskazanie terminów, omówienie poszczególnych grup potencjalnych oferentów, kwalifikowalność kosztów

12.30 – 13.00 Omówienie regulaminu w zakresie zasad rozliczania grantów – dokumenty potwierdzające rozliczenie poniesionych wydatków, zasady dokonywania zmian, sprawozdawczość

13.00 – 15.45 Konsultacje indywidulane