Mikrodotacja dla Sołectwa Wardyń Górny

Grupa nieformalna w składzie: Sławomir Goszczyński – sołtys, lider grupy, pomysłodawca, autor projektu oraz Marek Tokarski  i  Tomasz Skórka – mieszkańcy sołectwa Wardyń Górny złożyli wspólnie wniosek pt. „Centrum edukacyjno – rekreacyjne na terenie Sołectwa Wardyń Górny, gm. Połczyn-Zdrój” w odpowiedzi na nabór wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018” – Nr wniosku  11/MIKRODOTACJE2018/NDS/2019.

 W dniu 19.04.2019r. Fundacja Nauka Dla Środowiska w Koszalinie opublikowała listę rankingową. Wniosek mieszkańców sołectwa Wardyń Górny został rekomendowany do dofinansowania oraz zajął pierwsze miejsce uzyskując 44 pkt. w swojej grupie tj. grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie. Kwota Mikrodotacji5.000,00zł.

Głównym celem realizacji projektu jest: zaangażowanie mieszkańców do wspólnej pracy w ramach wolontariatu, utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie  i uporządkowanie terenu, integracja mieszkańców i wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

W ramach  projektu pt. „Centrum edukacyjno – rekreacyjne na terenie Sołectwa Wardyń Górny,  gm. Połczyn-Zdrój” zostanie zakupiony i  zamontowany  grill betonowy oraz  ławostół edukacyjny. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane wspólne spotkanie integracyjne połączone z pieczeniem kiełbasek na nowo zakupionym grillu.