Marszałek województwa w Połczynie-Zdroju

We wtorek 8 maja 2012 Połczyn-Zdrój odwiedził marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. Celem wizyty było podpisanie umów dofinansowania dwóch projektów, których realizacja wkrótce się rozpocznie.

Projekt przygotowany przez Urząd Miejski nosi nazwę „Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju”, a jego koszt całkowity wynosi 1 243 227,04 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to 621 613,52 zł. Projekt przewiduje modernizację trzech alejek w zabytkowym Parku Zdrojowym o łącznej długości 705 mb. Projekt zakłada również rozprowadzenie sieci elektrycznej wraz z montażem latarni. W celu oświetlenia ciągów spacerowych zostaną zamontowane 84 lampy dla podniesienia bezpieczeństwa użytkowników parku. W ramach inwestycji przewidziano również drenaż parku, czyszczenie istniejących rurociągów. Najważniejszym elementem dla renowacji Parku Zdrojowego jest konieczność zamontowania monitoringu Parku, który pozwoli zarówno na reagowanie odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia (kradzieże, bójki, dewastacje) jak również wpłynie na ochronę wielu zabytkowych, cennych drzew i krzewów występujących na tym obszarze. W ramach inwestycji zaplanowano zakup kompletu 4 kamer z całym osprzętem. Realizacja zadania rozpocznie się w pierwszym kwartale 2013 roku a zakończy w trzecim kwartale 2014 roku.
Drugi projekt dofinansowany z RPO WZ został złożony przez Uzdrowisko Połczyn S.A. i nosi tytuł „Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu uzdrowiskowego „Irena” i „Podhale” wraz z zakupem i instalacją urządzeń poprawiających bezpieczeństwo w tych obiektach i w otoczeniu”. Koszt całkowity projektu to 7 606 593,33 zł, a dofinansowanie wyniesie 2 380 046,15 zł.
Przed podpisaniem obu umów marszałek obejrzał krótką prezentację na temat inwestycji zrealizowanych i planowanych w Połczynie-Zdroju, którą przedstawiła burmistrz Barbara Nowak. Witold Geblewicz wyraził uznanie dla wysiłków samorządu a w szczególności wykorzystania środków Unii Europejskiej. -Dzięki tej prezentacji uświadomiłem sobie, że Połczyn-Zdrój skorzystał niemal ze wszystkich możliwych programów pomocowych i zamierza sięgać po następne, np. fundusze z programu Jessica – powiedział marszałek. (tch)