Marszałek Województwa u Burmistrza Połczyna-Zdroju

Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego odwiedził w ostatnim dniu stycznia 2019 r Burmistrza Połczyna-Zdroju Sebastiana Witka.

Była to pierwsza wizyta przedstawiciela Zarządu Województwa w połczyńskim Urzędzie Miejskim. Tematem spotkania były przede wszystkim możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski. Dyskutowano także nad możliwością wspólnej organizacji przedsięwzięć w przestrzeni publicznej.

Panu Marszałkowi przedstawiono członków Zespołu ds. Grantów Sołeckich. Specjalny Zespół, który powołał niedawno Burmistrz Połczyna-Zdroju, ma wesprzeć merytorycznie Sołtysów zainteresowanych skorzystaniem ze środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Województwa dla sołectw. Przewodniczącą Zespołu została Dorota Jakubiak (Służba Wiejska w UM), natomiast członkami Jolanta Olszewska i Damian Jesiołowski.

W spotkaniu z Jarosławem Rzepą uczestniczyła także Zastępca Burmistrza Emilia Mazur oraz Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski.

Jarosław Rzepa to samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, doktor nauk rolniczych. Pracę w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczął w 2008, gdzie do 2011 r. kierował Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a od 2011 do 2012 – Wydziałem Rolnictwa i Rybactwa. Od 2013 członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, od 2014 w randze Wicemarszałka.

Spotkanie z marszałkiem. Od lewej Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski, Zastępca Burmistrza Emilia Mazur, Marszałek Jarosław Rzepa oraz Burmistrz Sebastian Witek
Od lewej Burmistrz Sebastian Witek, Marszałek Jarosław Rzepa, Członkowie Zespołu ds. Grantów Jolanta Olszewska i Damian Jesiołowski