Książka o połczyńskich Salezjankach

Zjazd SALOSU zbiegł się w czasie z wydaniem książki Pt. „Salezjanki w Połczynie Zdroju w latach 1946-2006” autorstwa Pawła Janowskiego. To pierwsza z planowanej serii pozycji historyczno-kulturowych na temat naszego miasta.
Dzieje Połczyna Zdroju to nie tylko czasy Średniowiecza, Odrodzenia czy Baroku, kiedy karty historii zapełniały w większości niemiecko brzmiące nazwiska. Współcześni mieszkańcy Połczyna niejednokrotnie większe wzruszenie przeżywają na wspomnienie lat 50-tych, 60-tych, czy 70-tych, kiedy w najważniejszych wydarzeniach uczestniczyli dziadkowie, rodzice, bądź pamiętają je osobiście. Z tego względu w połczyńskim magistracie zapadła decyzja o zainicjowaniu serii wydawniczej poświęconej powojennej historii naszego miasta. W związku ze zjazdem Salosu, który odbył się w tym roku jako pierwsza wydana została książka opisująca historię obecności Zgromadzenia Sióstr Salezjanek w Połczynie Zdroju, ale kolejna pozycja serii dotyczyć będzie ogółu wydarzeń w ostatnim sześćdziesięcioleciu.
Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy we Połczynie Zdroju, a obecnie można ją nabyć w Gminnym Centrum Informacji przy Placu Wolności 5 oraz w Bibliotece Publicznej w zamku. (tao)