Konsekracja kościoła w Ostrym Bardzie

We wsi Ostre Bardo w gminie Połczyn-Zdrój odbyła się Konsekracja Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wydarzenie to było nie tylko świętem religijnym całej parafii, ale również finałem wielkich wysiłków konserwatorskich na rzecz uratowania cennego zabytku.

Wyremontowany Kościół w Ostrym Bardzie robi wielkie wrażenie. Najlepiej dał temu wyraz ks. Bp Edward Dajczak w czasie ceremonii Konsekracji. Biskup Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej potwierdził, że budowla wyglądająca z zewnątrz na skromny wiejski kościółek po wejściu do środka zachwyca wysmakowanym pięknem. –Wchodząc do tej świątyni poczułem wielkie wzruszenie a wzruszyłem się, ponieważ zobaczyłem piękno, które jest dobre – powiedział biskup Edward Dajczak – piękno w takim miejscu sprawia, że bardziej stajemy się ludźmi.
Kościół w Ostrym Bardzie został wybudowany w latach 1693-94 w drewnianej konstrukcji szkieletowej na miejscu wcześniejszej, średniowiecznej świątyni zniszczonej podczas pożaru wsi w 1692 r. Czas zakończenia budowy kościoła potwierdza zachowana do dziś chorągiewka na wieży z datą 1693. Fundatorami świątyni byli Zabel Balzer von Wolde i jego małżonka Sophie Julianna von Glasenapp. Kościół wzniesiono jako budowlę orientowaną, założoną na planie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem od wschodu i wieżą od zachodu. Barokowe wyposażanie wnętrza świątyni jest dziełem potomków i krewnych fundatorów. Z fundacji Baltzera Heinricha von Wolde i Marii Agnisy von Kleisten powstał okazały ołtarz główny z emporami bocznymi, dzieło z uznaniem opisywane już w XIX wieku jako „wspaniały zabytek z okresu budowy kościoła”. W latach 80-tych XX w., ze względu na zły stan drewnianej konstrukcji ścian nawy, staraniem Parafian wymurowano od zewnątrz ścianę osłonową z cegły. Po części uchroniło to obiekt przed katastrofą budowlaną. W 2001 r. ze względu na zły stan konstrukcji szkieletowej ścian, zalecono jak najszybsze podstemplowanie stropu i wyłączenie kościoła z użytkowania ze względu na zagrożenie życia ludzkiego.

W latach 2003-2006 przeprowadzony został kapitalny remont, dzięki któremu zabytkowa świątynia nabrała blasku i stanowi obecnie perłę architektury sakralnej Pomorza Zachodniego. Prace remontowo-konserwatorskie przebiegały w kilku etapach i były bardzo kosztowne. Całkowity koszt wykonanych w latach 2003-2006 prac wyniósł 1.062.538 zł, w tym koszt remontu architektury kościoła 684.064 zł i koszt prac konserwatorskich przy zabytkowym wyposażeniu wnętrza (z wyłączeniem wyposażenia krypt) 378.474 zł. Sponsorami wykonanych prac byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 927.908 zł (87,33%), Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 98.130,- zł (9,24%), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 25.000,- zł (2,35%), Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska – 5.000,- zł (0,47%), Parafia Rzymskokatolicka w Ostrym Bardzie – 6.500,- zł (0,61%).

Zdaniem ks. Kazimierza Krzemińskiego, proboszcza parafii pełny sukces przedsięwzięcia był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu i dobrej woli wielu ludzi z różnych instytucji. –Serdecznie dziękuję wszystkim fundatorom, a ponadto burmistrz Połczyna Zdroju Barbarze Nowak i pracownikom Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – powiedział ks. Krzemiński – bez pomocy tych ludzi, którzy oprócz profesjonalizmu i wysokich kompetencji wykazali się również pasją i nieustępliwością w działaniu, szczęśliwe doprowadzenie do końca tej pięknej inicjatywy byłoby z pewnością niemożliwe – podsumował proboszcz. (teo)

Konsekracja kościoła w Ostrym Bardzie