Konkurs fotograficzny „Woda – samo życie”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, we współpracy z firmą Zapol, organizuje konkurs fotograficzny pn. „Woda – samo życie”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
Celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest edukacja młodego pokolenia i zaszczepienie w nich szacunku do, tak niezbędnego dla nas i otaczającej przyrody, zasobu jakim jest woda.
Na uczestników konkursu czekają wspaniałe nagrody!

Szczegółowe informacje o konkursie:
www.zapol.com.pl/konkurs
www.szczecin.rzgw.gov.pl
wydawnictwo@zapol.com.pl

nr tel. 91 435 19 25

 Print

Regulamin konkursu fotograficznego

Pismo przewodnie_16.07.2014