Konferencja o rozwoju wsi i rolnictwa

W dniu 22 sierpnia 2008 w Połczynie-Zdroju odbyła się konferencja pod tytułem: „Rola organizacji rolniczych i grup producenckich w rozwoju rolnictwa i wsi. Produkty tradycyjne, lokalne i regionalne – uwarunkowania prawne, możliwości dofinansowania i promocji.”

Problematyka konferencji dotyczyła dwóch pozornie zupełnie różnych tematów – grup producenckich i wytwarzania produktów regionalnych – jednak ideą spotkania była próba znalezienia wspólnego mianownika obu tych form aktywności rolniczej. W programie konferencji znalazły się wykłady na temat doświadczeń i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, Programu LEADER – inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju wsi w ramach PROW 2007-2013, działalności i funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie zachodniopomorskim. Omówione zostały również perspektywy rozwoju i stan obecny w zakresie produktów regionalnych w naszym województwie. Jednym z prelegentów był dr Grzegorz Rusak, znany z telewizyjnych programów kulinarnych specjalista kuchni myśliwskiej a jednocześnie prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego, który omówił zagadnienia związane z rynkiem produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych w Europie i w Polsce.
Uczestnikami konferencji byli rolnicy, rękodzielnicy, gastronomicy i wytwórcy produktów lokalnych z terenu gminy Połczyn-Zdrój i gmin ościennych. Konferencja odbywała się równolegle z Euroregionalnymi Spotkaniami Łowieckimi „Darz Bór”. W programie imprezy znalazł się jarmark myśliwski, na którym cały szereg stoisk prezentował produkty regionalne i tradycyjne. Uczestnicy konferencji mieli więc okazję przekonać się o wyjątkowości tych produktów.
Konferencja została zorganizowana dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. (tao)