Zaproszenie na spotkanie w sprawie Koncepcji kontraktu samorządowego – pilne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Gmina Połczyn-Zdrój wspólnie z gminami powiatów: świdwińskiego, drawskiego i łobeskiego przystąpiła do przygotowania koncepcji kontraktu samorządowego. To dokument, który po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski będzie uprawniał gminy i podmioty gospodarcze do pozakonkursowego wsparcia ze środków Unii Europejskiej przyznanych dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
W kontrakcie mogą znaleźć się działania inwestycyjne z następujących osi priorytetowych: biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości oraz turystyka i zdrowie (rozwinięcie osi w załączniku).
O wsparcie w ramach kontraktu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
W związku z tym, że Gmina zobowiązana jest do 30 kwietnia br. złożyć założenia do kontraktu oraz karty konkretnych przedsięwzięć, zapraszam zainteresowane podmioty na spotkanie w dniu 24 kwietnia 2015 o godz. 10:00 w Sali Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju. Omówione zostaną najaktualniejsze wytyczne Marszałka Województwa, co do inwestycji które mogą być dofinansowane w ramach kontraktu. Na tej podstawie pomożemy Państwu przygotować karty projektów, niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego. W załączeniu Streszczenie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego WZP na lata 2014-2020, kody PKD działalności na którą można ubiegać się o dofinansowanie oraz wzór karty przedsięwzięcia

Z poważaniem
Burmistrz Połczyna-Zdroju Barbara Nowak

Załączniki:

Karta przedsięwzięcia PRZEDSIĘBIORCY

Streszczenie osi priorytetowych

KODY PKD do osi priorytetowych