KOMUNIKAT – Trening uruchamiania syren alarmowychSZANOWNI PAŃSTWO

Gminne  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego 
w  Połczynie-Zdroju  informuje, 
że  w dniu  19 stycznia 2019 roku, o godz. 12.00
na terenie miasta Połczyn-Zdrój

zostaną uruchomione syreny alarmowe,
w celu uczczenia pamięci
zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska
(dźwięk ciągły, trwający 1 minutę).

Uruchomienie  syren  w  tym  dniu 
będzie  jednoczesnym  sprawdzeniem 
sprawności  systemu alarmowania, 
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów 
z  dnia  7  stycznia  2013  r., 
w  sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach
(DZ. U. 2013 poz. 96).

     Burmistrz

Połczyna-Zdroju