Jubileuszowy zjazd Salosu

W dniach 19-21 października 2007 w Połczynie Zdroju odbyły się X Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich Animatorów Sportowych. Impreza została zorganizowana z okazji XV rocznicy powstania Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej.
Do Połczyna Zdroju przyjechali przedstawiciele poszczególnych Stowarzyszeń Lokalnych i Inspektorialnych z całej Polski, w liczbie około 100 –120 osób. Celem tych rozgrywek jest integracja środowiska Salos, doszkolenie pod względem pedagogicznym, formacyjnym jak i współzawodnictwo sportowe. Podczas spotkania miała miejsce prezentacja i promocja poszczególnych Stowarzyszeń, jak i promocja środowisk gdzie się one dokonują. Całość programu miała swoją część oficjalną, jak otwarcie z akcentami kulturalnymi – występ młodych tancerzy i Chóru Cantus z Połczyna Zdroju i spotkanie z władzami samorządu terytorialnego, zwiedzanie miasta, poznanie jego historii (prezentacja filmowa, wycieczka i udział w otwarciu wystawy fotograficznej pt. Wiara na połczyńskim Zamku) i udział w niedzielnej Mszy św. pod przewodnictwem Krajowego Kapelana Sportowców ks Edwarda Plenia SDB. Rozgrywki sportowe w poszczególnych dyscyplinach (siatkówka, tenis stołowy) toczyły się między zespołami z Inspektorii w połczyńskich szkołach. Dodatkową atrakcją, dla chętnych, będzie rajd ścieżką rowerową.
W Połczynie Zdroju SL Salos RP działa od 1994 roku i w swym dorobku ma całoroczną działalność sportowo – wychowawczą jak treningi, turnieje, udział w Igrzyskach inspektorialnych i ogólnopolskich z bardzo dobrymi wynikami jak również organizacje Igrzysk Inspektorialnych w 2000 roku. Co roku w czasie wakacji organizuje wypoczynek letni w mieście i różnych częściach Polski.
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie – SDB, siostry salezjanki – FMA oraz osoby świeckie.
SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo – wychowawczą wśród dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców) poprzez stowarzyszenia lokalne i inspektorialne. Posługuje się systemem prewencyjnym założyciela Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko. Ponadto czerpie ze współczesnego dorobku nauk biologicznych, medycznych, kulturologicznych, ekonomicznych i praktyczno – technicznych. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych, a szczególnie do ubogich, biednych, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Odpowiadając na zainteresowania oraz potrzeby dzieci i młodzieży prowadzi zajęcia w następujących dyscyplinach sportu: koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy oraz innych, do uprawiania których są odpowiednie warunki geograficzne i w zakresie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
SALOS RP jest jednym z większych organizatorów imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych w naszym kraju. Przez stowarzyszenia lokalne organizuje rozgrywki o zasięgu sołeckim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Część z nich ma charakter zamknięty i obejmuje wyłącznie młodych (dziewczęta i chłopców) członków stowarzyszenia. Jednak większość imprez ma charakter otwarty i uczestniczą w nich wszyscy młodzi, którzy chcą na sportowo, w sposób ciekawy i atrakcyjny spędzić czas wolny od zajęć obowiązkowych. Ważnym działaniem SALOS RP jest organizacja różnych form wypoczynku wakacyjnego, tak w czasie ferii zimowych jak i letnich – obozy sportowo rekreacyjne, turystyka kwalifikowana.