Jeszcze bliżej czystego powietrza

W piątek, 23 sierpnia, Burmistrz Połczyna – Zdroju Sebastian Witek zawarł w koszalińskim biurze Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie porozumienie dotyczące współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Do zadań gminy Połczyn – Zdrój, w ramach zawartego porozumienia z Funduszem należeć będzie przygotowywanie i wypełnianie wraz z mieszkańcami wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie ich poprawności, a także prowadzenie działań doradczych. Następnie dokumenty złożone przez Wnioskodawców – po ich pozytywnej weryfikacji przez Gminę – trafiają do Funduszu, który przyznaje i wypłaca środki na inwestycję na rzecz poprawy jakości powietrza.

WFOŚiGW w Szczecinie przeprowadzi szkolenie dla pracowników Urzędu i zapewni dostęp do Portalu Beneficjenta, który pozwala na sprawne złożenie wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną. Zapraszamy!

O programie Czyste Powietrze

Program, którego celem jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i poprawa efektywności energetycznej budynków – pozwala uzyskać atrakcyjne dofinansowanie do 100% wartości inwestycji na wymianę źródła ciepła na ekologiczne, a także m.in. na kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to od 7 do 53 tysięcy złotych. Co ważne, beneficjenci – w zależności od dochodu na członka rodziny – mogą otrzymać nawet do 90% bezzwrotnej dotacji. Na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze do 2029 roku zostanie przeznaczona kwota ponad 103 miliardów złotych.