Jak zbierać dodatkowe pieniądze dla sołectw? Jest odpowiedź!

5 listopada 2019 r. w połczyńskim Ratuszu Burmistrz Sebastian Witek zorganizował spotkanie z Sołtysami. Jego celem było zaprezentowanie alternatywnej możliwości gromadzenia pieniędzy na realizację przedsięwzięć na terenie gminy. Chodzi o środki z tzw. jednego procenta.

To kolejne przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z koszalińską Fundacją Nauka dla Środowiska. Fundacja w ramach realizacji swoich celów proponuje współpracę w zakresie zbierania środków, która jest maksymalnie przejrzysta i odformalizowana. Prezentację na ten temat poprowadziła Urszula Sadłowska.

Podczas spotkania wskazano, że świetnym sposobem na przyspieszenie wielu małych, ale użytecznych przedsięwzięć, np. budowę wiat, czy miejsc rekreacji, a nawet prowadzenie remontów świetlic, jest włączenie w nie mieszkańców oraz lokalnych firm. Jest to możliwe w zasadzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Po wypełnieniu niezbędnych i prostych formalności, zainteresowani mieszkańcy, czy chętne do tego firmy, mogłyby dokonywać odpisów 1% z corocznego podatku z przeznaczeniem na konkretny cel. Wpłat można dokonywać przez cały rok, jednak najbardziej kluczowy wydaje się okres składania zeznań podatkowych, gdy będzie można zachęcać mieszkańców do robienia specjalnych odpisów w formularzu PIT. Podsumowania składek corocznie dokonuje Urząd Skarbowy, stąd będzie wiadomo, jaki jest ich stan. Dzięki temu mechanizmowi, w ciągu kilku lat można bezkosztowo uzbierać środki na dodatkowe przedsięwzięcia polepszające warunki życia m.in. na wsi.

Burmistrz Połczyna-Zdroju nie wyklucza dodatkowego wsparcia dla najbardziej zaangażowanych liderów. Mogłoby ono mieć postać wsparcia informacyjno – promocyjnego podczas zbierania środków w okresie podatkowym, ale także wsparcia w postaci uzupełnienia brakujących środków finansowych, oczywiście w miarę możliwości budżetowych gminy.

W spotkaniu uczestniczyła także Zastępca Burmistrza Połczyna-Zdroju Emilia Mazur, Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski oraz Krzysztof Szewczuk, Dyrektor Centrum Kultury.

Fundacja Nauka dla Środowiska jest jedną z największych na Pomorzu Środkowym, niezależną filantropijną organizacją pozarządową o statusie pożytku publicznego. Od stycznia 2003 roku działa dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Udziela kompleksowego wsparcia finansowego, technologicznego oraz merytorycznego. W pracy stawia na partnerstwo poprzez wspólne wartości i korzyści. Prowadzi własne kampanie i programy społeczne oraz wprowadza systemowe i trwałe rozwiązania w samorządach oraz przedsiębiorstwach i społecznościach.

Szczegóły dotyczące możliwości zbierania środków znajdują się pod tym linkiem: https://lokalny.org/

Dodatkowego wsparcia udzielają także pracownicy Fundacji: https://ndsfund.org/