Jak otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie?

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę przyznawaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Można go otrzymać tylko raz, bez względu na to czy minęło 50 czy więcej lat.

Aby zainicjować procedurę nadania medali za długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jubilatów złożyć wniosek oraz kserokopie dowodów osobistych obojga jubilatów.

Wnioski o nadanie medalu przekazywane są do Wojewody Zachodniopomorskiego, który zbiorczo przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 5 do 6 miesięcy.

Po przyznaniu przez Prezydenta medalu do jubilatów zostaje przesłany list gratulacyjny. Od momentu otrzymania listu gratulacyjnego przez jubilatów upływa jeszcze około 2 miesięcy, kiedy urząd stanu cywilnego otrzyma medale do wręczenia. W związku z powyższym cały proces przyznania medalu może trwać nawet do 8 miesięcy.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Połczynie-Zdroju zachęca wszystkie pary małżeńskie, które są zameldowane na terenie gminy Połczyn-Zdrój, i które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat, do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złożenie wniosku do 31 grudnia br. pozwoli na zorganizowanie uroczystości zgodnie z obchodzonym jubileuszem.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 36 63 188.