Jak dbać o zwierzęta i nie szkodzić ludziom

Z inicjatywy Burmistrza Sebastiana Witka w połczyńskim ratuszu odbyło się spotkanie w sprawie ochrony zwierząt.
Dziewiątego kwietnia br. Burmistrz omawiał z zainteresowanymi mieszkańcami kwestie dotyczące w szczególności kotów wolno żyjących oraz problematykę bytowania dzików na terenie miejskim.

Jako pierwszy głos zabrał przyrodnik Ryszard Czeraszkiewicz. Poprowadził on wykład na temat zwyczajów zwierząt i przyczyn ich migracji do miast. W trakcie dyskusji mieszkańcy podnosili problem obecności dzików w mieście. Przypomnijmy, że w mieście trwa akcja informacyjna nakłaniająca do niekarmienia tych zwierząt. To m.in. celowe wykładanie jedzenia i brak zabezpieczenia śmietników powoduje, że czują się one w Połczynie dobrze, ponieważ mają łatwy dostęp do pokarmu.

Głos zabrał również Burmistrz, który złożył informację na temat bezowocnych prób nawiązania rzeczowej współpracy z Towarzystwem Ochrony Zwierząt w Połczynie-Zdroju. Jako właściciel dwóch psów i dwóch kotów wyraził zrozumienie dla tematu ochrony zwierząt oraz podkreślił troskę władz miasta w tym zakresie. Aby jednak pomoc mogła się urzeczywistnić, potrzebne są konkretne działania. W trakcie dyskusji pojawiła się propozycja zawiązania nowego stowarzyszenia, które wzięłoby na swoje barki opiekę nad zwierzętami.

Pan Krzysztof Szewczuk, prowadzący serwis informacyjny Polczynzdroj24.pl, poinformował o akcji organizowanej wspólnie z ZHP pod nazwą „Nakarm Kociaka”. Wkrótce harcerze w ramach tego przedsięwzięcia będą zbierać karmę w supermarketach na terenie Połczyna-Zdroju.