„Ja w internecie”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Połczyn-Zdrój

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek

Zaprasza  dorosłych mieszkańców naszej Gminy na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie”.  Gmina Połczyn-Zdrój otrzymała grant w wysokości 150 000 złotych na sfinansowanie cyklu szkoleń dla  mieszkańców pn.  „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.”  Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Dzięki programowi „Ja w Internecie” wprowadzimy chętnych mieszkańców w świat Internetu, nauczymy jak bezpiecznie i mądrze z niego korzystać.  Pokażemy jak funkcjonują media społecznościowe, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu.  Celem programu jest zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł w sieci.

Szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych od 25 roku życia. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym panelu szkoleniowym.

Zainteresowani mają do wyboru następujące tematy szkoleń:

Rodzic w Internecie – szkolenie adresowane do rodziców i opiekunów, poświęcone jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. Uczestnicy poznają źródła wartościowych, pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych. Nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie dowiedzą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem.

Kultura w sieci – szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł,  jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury.

Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zarządzać kontem bankowym, opłacać bieżące rachunki, realizować zakupy, rezerwować i opłacać bilety kolejowe, autokarowe i lotnicze, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji państwowej.

Działam w sieciach społecznościowych – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej organizacji,  grupy nieformalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na sprawne i bezpieczne poruszanie się w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem sieci społecznościowych.

Miejsce i termin szkoleń.

Szkolenia odbywać się będą w salach na terenie miasta Połczyn-Zdrój (szkoły podstawowe, Centrum Kultury) oraz w miejscowościach wiejskich: Toporzyk, Redło, Bolkowo, Popielewo, Kołacz, Brusno. O terminie i miejscu szkolenia uczestnicy, którzy wypełnią i złożą karty zgłoszenia będą informowani indywidualnie.

Projekt realizowany będzie od kwietnia do września 2019 roku. Rekrutacja uczestników jest prowadzona od 10 kwietnia 2019 roku. Ilość miejsc ograniczona. O kwalifikacji na szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szkolenia:

Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych. Szkolenia odbywać się będą do wyboru w cyklach dwa spotkania po 6 godzin w soboty, trzy spotkania po cztery godziny w soboty lub trzy spotkania po cztery godziny w dni powszednie.  Grupy szkoleniowe będą liczyć nie więcej niż 12 osób.  Wszystkim uczestnikom szkoleń organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, catering, a także laptop na czas trwania szkolenia.

Zgłoszenie:

Aby zgłosić się na szkolenie należy pobrać załączoną poniżej kartę zgłoszenia, wypełnić oraz przesłać na adres: polczynwinternecie@gmail.com.  Do karty zgłoszenia należy załączyć  zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania poniżej.

Ponadto formularz zgłoszenia można otrzymać, wypełnić i złożyć w następujących miejscach:

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Połczynie Zdroju, Pl. Wolności 3-4,

Punkt Integracji Społecznej, Pl. Wolności 11

Gminne Centrum Informacji, Plac Wolności 5

Galeria Kina Goplana, ul. Parkowa 4,

Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 7

Sekretariaty Szkół Podstawowych na terenie gminy Połczyn-Zdrój:

  • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Grunwaldzka 34
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Mieszka I 19
  • Szkoła Podstawowa w Redle, Redło 12
  • Szkoła Podstawowa w Toporzyku, Toporzyk 23
  • Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Bolkowo 10

Pytania prosimy kierować do:

Koordynator Projektu Maciej Lorenc: Tel. 727 770 539

e-mail: polczynwinternecie@gmail.com

Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju: tel. 94 36 66 122. Osoba do kontaktu: Justyna Popielewska

Informacja o projekcie  „Ja w Internecie” znajdują się na stronie internetowej:

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.