Inwestycje w toku. Gmina zyskuje

We wtorek 4 sierpnia 2020 r. kierownictwo Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju przeprowadziło przegląd robót na inwestycjach trwających na terenie miasta i wsi.

Chodziło o trzy ważne przedsięwzięcia, czyli remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bolkowie, modernizację energetyczną budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 54 w Połczynie – Zdroju oraz rewitalizację Parku Zdrojowego. W przeglądzie uczestniczył Burmistrz Sebastian Witek, Zastępca Burmistrza Emilia Mazur oraz Sekretarz Gminy Jacek Brzozowski.

Remont dziurawego jak sito dachu na szkole w Bolkowie to inwestycja oczekiwana od lat. Coraz liczniejsze dziury powodowały zalewanie deszczem strychu i stropu, a przez to niszczenie niższych kondygnacji na których zlokalizowane są klasy.

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 . W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane są m.in. prace remontowe i budowlano-instalacyjne, jak wykonanie ocieplenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie stropu piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem termoizolacyjnym, wykonanie okładziny z płytek klinkierowych i wymiana parapetów zewnętrznych, roboty remontowo-budowlane związane z odbudową tarasu i schodów, wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z przemurowaniem kominów i wymianą instalacji odgromowej, ocieplenie stropu poddasza pod strychem, ocieplenie dachu wełną mineralną od wewnątrz wraz z robotami towarzyszącymi, ocieplenie podłóg, wymiana stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont instalacji wentylacyjnej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Rewitalizacja Parku Zdrojowego to zadanie inwestycyjne skoncentrowane na poprawie infrastruktury w ramach Projektu „Transgraniczny rozwój turystyki w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój”. W parku realizuje się m.in. przebudowę wraz z wykonaniem odwodnienia placu przed pijalnią wody mineralnej „Joasia”, remont schodów przy amfiteatrze prowadzących do sanatorium „Podhale”, remont oświetlenia Parku Zdrojowego oraz remont stawu parkowego. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.