Inwestycje w Połczynie. A może kampery?

Połczyn-Zdrój wydaje się idealną lokalizacją dla kamperów. Najlepszym na to miejscem w kurorcie, w ocenie Zespołu do spraw oceny zasobów, pozyskiwania inwestorów oraz przygotowania Połczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, jest okolica połczyńskiego Zalewu.

Chodzi o teren rekreacyjny przy południowym brzegu połczyńskiego zalewu (będącego w rzeczywistości zbiornikiem retencyjnym), gdzie powstał parking z drewnianymi wiatami, małą plażą i ławami piknikowymi. Pomimo tej infrastruktury, niewiele się tam dzieje i potrzeba czegoś, co pobudzi okolicę. Kampery to domy na kółkach, które są traktowane jako coraz bardziej popularna forma spędzania czasu w Polsce i Europie. Nie ma powodu, aby Połczyn-Zdrój nie dołączył do sieci miejsc, które są chętnie odwiedzane przez tego rodzaju mobilnych turystów. Nie jest wykluczone, że tamto miejsce zostanie uzbrojone w wymagane media, a w dalszej kolejności mogłoby zostać wydzierżawione w celu prowadzenia „parkingu” dla kamperów.

W Połczynie-Zdroju brakuje też popularnych sieci typu fast-food. W pobliżu stacji Paliw „Orlen” znajdują się działki, które można wykorzystać na ten cel. Operacja taka wymaga m.in. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Zespół ustalił także możliwość budowy dającej czystą energię farmy fotowoltaicznej w okolicy Dziwogóry (na działce 62/22).

W dalszym ciągu Ratusz poszukuje także inwestora na działkę (nr 25 obr. 003) zlokalizowaną tuż przy Parku Zdrojowym. Według Planu miejscowego są to grunty pod budownictwo wielorodzinne. Możliwa jest tam lokalizacja np. prywatnego domu seniora, sanatorium, apartamentów na krótki wynajem itd.

Przypomnijmy, że „Zespół” to nowe kolegialne ciało w Ratuszu. Powołał je Burmistrz Połczyna-Zdroju  Sebastian Witek. Celem pracy Zespołu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Połczyn-Zdrój, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy. Grupą kieruje Emilia Mazur – Zastępca Burmistrza. W skład Zespołu wchodzą ponadto: Jacek Brzozowski (Sekretarz Gminy) – Zastępca Przewodniczącego, Agnieszka Skrzyńska – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Adam KorszyłowskiMariusz MatysekRyszard Lulek oraz Radny Robert Dośpiał – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju.