Informacja firmy ATF

Szanowni Państwo,

Już w najbliższych dniach (podczas dokonywania odbioru odpadów) mieszkańcy otrzymają pakiety worków, które zabezpieczą mieszkańców w worki do segregacji odpadów, na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Jednocześnie wraz z rozdaniem pakietów zaprzestaniemy dystrybucji worków w dotychczasowym systemie tj. worek pusty za worek pełny.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zgniatania odpadów przed ich umieszczeniem w worku oraz wystawiania worków po ich pełnym wykorzystaniu. Wystawienie worków zapełnionych w niewielkiej części (niewykorzystanych) może spowodować przedwczesny brak worków do segregacji.

Informujemy także, że w przypadku niewystarczającej ilości worków odpady mogą być wystawione  w innych workach. Sugerujemy aby w przypadku gdy zastosowany będzie worek w innej niż przyjęta dla danej frakcji kolorystyce, opisać rodzaj odpadów zgromadzonych w danym worku np. poprzez dołączenie kartki, opisanie markerem itp. Wszystkie przygotowane do odbioru odpady będą odbierane.