I N F O R M A C J A

dotyczy  : numerów alarmowych w sprawach zdarzeń na drogach powiatowych .

Starostwo Powiatowe w Świdwinie , Wydział Zarządzania Kryzysowego

informuje, że  od dnia 01  marca bieżącego roku zgłoszenia   w sprawie przywracania warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia dróg powiatowych do ich stany poprzedniego  po zaistniałych zdarzeniach na drogach powiatowych  można kierować po numer:

                    800  706 838 ( czynny 24 godziny na dobę). 

                    a w razie awarii  518 388 660 i 883 443 644