YOGA W POŁCZYNIE-zdroju – zmiana terminu zajęć

Stowarzyszenie Jogi Akademickiej „FENIKS”
w Połczynie-Zdroju
instruktor Rafał Chojecki
Telefon 503 815 701

CO TO JEST JOGA AKADEMICKA?
Jogę Akademicką charakteryzuje naukowe podejście do systemu indyjskiej jogi.
Zgodnie z definicją zaczerpniętą ze strony Stowarzyszenia Jogi Akademickiej – to system pracy z ciałem oparty na ćwiczeniu asan hatha jogi w połączeniu z technikami relaksacyjnymi, bezpieczny i odpowiedni dla osób w każdym wieku.
W jodze akademickiej korzystamy z techniki pracy z ciałem i umysłem, które są powtarzalne, mierzalne i sprawdzone doświadczalnie. Poszczególne techniki i metody mogą pochodzić z różnych szkół jogi pod warunkiem, że dają się zweryfikować naukowo.
Mamy zatem unikalną możliwość skorzystania ze sztuki o starożytnych korzeniach w bezpieczny dla współczesnego człowieka sposób. Hatha joga akademicka oznacza spełnienie standardów w zakresie przekazywania umiejętności instruktorom w warunkach uniwersyteckich oraz umocowanie w polskim i międzynarodowym systemie edukacji.

JOGA NA ZDROWIE
Celem tej formy rekreacji ruchowej jest utrzymanie i poprawa zdrowia psychofizycznego.
W Polsce zainteresowanie jogą istnieje nieprzerwanie od lat 60-tych. Prekursorami jogi w naszym kraju byli Malina Michalska, Leon Cyboran, Maria Stróżyk, Jerzy Jagucki oraz prof. prof. Wiesław Romanowski, Stanisław Grochmal oraz Tadeusz Pasek.
Panu prof. Januszowi Szopie oraz zespołowi zawdzięczamy realizację szeregu projektów badawczych nad jogą i publikacji oraz formułę organizacyjną Stowarzyszenia Jogi Akademickiej.
Praktyka asan daje unikalną możliwość zniwelowania negatywnych skutków stresu, które mogłyby dać znać o sobie jako niemal powszechne dziś dolegliwości kręgosłupa, zakłócenia snu i wagi ciała.
Obserwacje wskazują, że joga ma ogromną wartość profilaktyczną w zakresie zapobiegania nowotworom, chorobie wieńcowej i wrzodowej, pomaga zapobiegać nerwicom, uzależnieniom i depresjom. Ćwiczący jogę są po prostu spokojniejsi i szczęśliwsi.
Wielu lekarzy coraz lepiej zna i docenia profilaktyczne i terapeutyczne korzyści płynące z praktyki.

PRAKTYKA
Sesja jogi akademickiej obejmuje pracę z całym ciałem i jest niepodzielną całością.
Kluczowa jest regularność i systematyczność oraz warunki wykonania praktyki. Ćwiczymy starannie i powoli w granicach swoich możliwości, przy zachowaniu koncentracji na każdym ćwiczeniu – aby wykonać je prawidłowo i bezpiecznie przy naturalnym oddechu. Każda sesja zawiera specjalistyczne przygotowanie, następnie praktykę właściwą oraz relaks.
Korzystamy z pomocy takich jak maty, paski, liny, kostki i pianki. Przydatny może być także koc do ćwiczeń i zapobiegający wychłodzeniu podczas relaksu. Najważniejszą zasadą w Jodze Akademickiej podczas praktyki asan jest zachowanie zdrowego rozsądku.

PODSUMOWUJĄC
1. Czerpiemy ze starożytnej tradycji ćwiczeń jogi.
2. Korzystamy z nauk o kulturze fizycznej, medycyny i psychologii.
3. Poprzez praktykę doświadczamy, że człowiek jest jednością biopsychiczną.
4. Praca nad jednym z tych obszarów wpływa pozytywnie na drugi.
5. Największe korzyści odnoszą osoby poszukujące metod regulacji wagi ciała, poprawy jakości snu, unormowania ciśnienia tętniczego krwi oraz złagodzenia dolegliwości kręgosłupa.
6. Ćwiczą z nami osoby w różnym wieku, świadomie dozując intensywność praktyki.
7. Nasze zajęcia mają autoryzację Stowarzyszenia Jogi Akademickiej.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZAJĘĆ?
Ćwiczymy boso w wygodnych strojach, przed zajęciami nie przejadaj się, telefon i biżuteria nie będą potrzebne. Pomoce do ćwiczeń są na sali, jeśli chcesz mieć własne zapytaj.
Odpłatność za sesję pokrywa koszt wynajęcia sali i pomoce do ćwiczeń, szczegóły u prowadzącego.

KIEDY ZAJĘCIA ?
Zajęcia są prowadzone w Sanatorium IRENA w Połczynie-Zdroju: w każdy wtorek i piątek o godzinie 19.00.

ENGLISH SUMMARY – Why should people practice yoga – by Rafal Chojecki

It would be best if people practised yoga just for the joy of doing this and to express themselves. Then the process of practising has its source in their inner, vital strenght. Most often, however, what people look for in yoga is the ilness prevention, both of the body and mind.

Not being well and the need of changing it brought many people to yoga, including the famous masters like BKS Iyengar. No matter what the cause is, the most important role of yoga and its results is improving the life’s quality, including the greater awarness of one’s body and needs, an improvement of one’s metabolism, appetite and sleep, and the alleviation of one’s back problems.. And the durability and intensity of the results is something that makes yoga outstanding when compared to other forms of physical activity. It is also very different from the positive result of visiting your hairdresser or having your make-up done. Yoga gives you the feeling of actually causing something, people practising yoga can work out the results by themseves. It builds your character and regularity. Yoga can be fitted both to individual and group needs concerning one’s health and well-being.

At the beginnig, it should be a pleasure just to participate in an interesting activity, and it’s richness can be discovered in time. It is essential to have a good teacher , who will notice the motivation of his novice and will let him develop it in the right direction, concerning the causes of pratising, matching the exercises and physical condition of the pupil, and also his capability and life situation. First, the teacher teaches asan, then the determination  and finally the understanding of yoga, which comes through practice. Yoga changes people, the novice is both the subject and the object of his practice.

Rafał Chojecki