Hala sportowo-widowiskowa dofinansowana

Wprawdzie hala widowiskowo-sportowa w Połczynie-Zdroju została oddana do użytku w czerwcu bieżącego roku, ale najlepsza wiadomość związana z tą inwestycją pojawiła się niedawno: koszty budowy hali zostaną dofinansowane ze środków unijnych.
Kiedy w 2004 roku radni poprzedniej kadencji podejmowali uchwałę o przystąpieniu do realizacji budowy hali widowiskowo-sportowej koszt tej inwestycji był szacowany na około 4-5 mln zł. Jednak po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpił tzw. „boom budowlany”, ceny w budownictwie poszybowały ostro w górę i z niecałych 5 milionów zrobiło się ponad 9. W związku z tym ogromne znaczenie dla gminnej kasy miało pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Pierwszą dotacją, o jaką wystarali się połczyńscy urzędnicy była kwota 1,1 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt nosił nazwę: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowiskowym” a rozstrzygnięcie dotyczące przyznania (bądź nie przyznania) dofinansowania zapadło już po oddaniu obiektu do użytku. Na szczęście była to decyzja pozytywna i z funduszy unijnych zostanie sfinansowane 50% kosztów budowy – całość wydatków wyniosła 9.398.937,99 zł a dofinansowanie 4.699.468,99 zł.
Oprócz tego połczyńską halę wsparło również Starostwo Powiatowe w Świdwinie przekazując kwotę 60 000 zł na zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie obiektu. (tao)

Hala sportowo-widowiskowa dofinansowana