Grupa nieformalna podpisała umowę na realizację Mikrodotacji na terenie Sołectwa Wardyń Górny

W dniu 15.05.2019r. ( środa) w Świdwinie została podpisana umowa na realizację Mikrodotacji między grupą nieformalną reprezentowaną przez Sławomira Goszczyńskigo, Marka Tokarskiego   i  Tomasza Skórka a Fundacją Nauka Dla Środowiska w Koszalinie.

Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców do wspólnej pracy w ramach wolontariatu, utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez zagospodarowanie  i uporządkowanie terenu, integracja mieszkańców i wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

W ramach  projektu pt. „Centrum edukacyjno – rekreacyjne na terenie Sołectwa Wardyń Górny,  gm. Połczyn – Zdrój” zostanie zakupiony i  zamontowany  grill betonowy oraz ławostół edukacyjny. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane wspólne spotkanie integracyjne połączone z pieczeniem kiełbasek.

Kwota Mikrodotacji – 5.000,00zł.