Goście z Templina

Dni Miasta „Połczyn-Zdrój wszystkim przyjazny” 2008 były okazją do uczczenia X rocznicy partnerskiej współpracy Połczyna-Zdroju i niemieckiego Templina.
Goście z Templina przybyli do Połczyna w piątek 18 lipca a program ich pobytu w znacznej części pokrywał się programem tegorocznych Dni Miasta. Grupa młodzieży i dorosłych w liczbie 40 osób rozpoczęła wizytę od spotkania z grupą rówieśników i władz Połczyna w hotelu „Leo”, podczas którego miało miejsce podsumowanie dotychczasowej współpracy obu miast. Na zakończenie spotkania burmistrzowie Barbara Nowak i Ulrich Schoeneich podpisali pamiątkowy akt upamiętniający miniony jubileusz i wymienili okolicznościowe upominki. Przyjaciele z Templina otrzymali ogromny wazon a Połczyn został obdarowany rowerem z okolicznościowym napisem. Podczas spotkania strona niemiecka przekazała czek w wysokości 470 euro z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla najbiedniejszych mieszkańców Połczyna. Był to kolejny z wielu datków, jakie na ten cel przekazała grupa kobiet organizujących zbiórki dla naszego miasta – w organizacji tej aktywnie działa żona burmistrza Templina. Połczyn zrewanżował się wręczając gościom kubki z herbem i foldery w języku niemieckim.
W kolejnym dniu pobytu mieszkańcy Templina gościli na „Śniadaniu u Burmistrza”, które było prezentacją lokalnych tradycji kulinarnych, rękodzielniczych i artystycznych. Podczas jarmarku młodzież z partnerskich miast brała udział w zabawach i konkursach zręcznościowych.
Następnie goście i gospodarze dokonali wspólnego otwarcia wystawy w zamku, prezentującej historię dotychczasowej współpracy obu miast oraz ekspozycję fotograficzną pt. „Spacerem przez wieki – historia Połczyna-Zdroju” poświęconą przedwojennej historii Połczyna noszącego wówczas niemiecką nazwę Bad Polzin. Po południu delegacja z partnerskiego miasta uczestniczyła w koncercie z okazji jubileuszu Kameralnego Chóru Mieszanego „Cantus”. Wśród Niemców byli członkowie templińskiego Chóru Leśników, a że oba zespoły są od dawna zaprzyjaźnione i mają na koncie kilka wspólnych występów, więc spotkanie było dobrą okazją do wspomnień i wymiany doświadczeń.
Pobyt templińskiej delegacji zakończyła wspólna biesiada przy ognisku, podczas której goście próbowali specjałów polskiej kuchni myśliwskiej, obejrzeli inscenizację historyczną i uczyli się polskich piosenek ludowych.
Wizyta przyjaciół z Templina był częścią projektu: XI Spotkania młodzieży z Połczyna-Zdroju i Templina „Poznajmy wspólne korzenie i historię naszych narodów” dofinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej .
Geneza dotychczasowej współpracy Połczyna-Zdroju i Templina
Dostrzegając potrzebę współpracy i solidarności między naszymi narodami 19 grudnia 1997 roku władze Templina w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej Horsta Baage i Burmistrza Ulricha Schoeneicha oraz władze Połczyna-Zdroju w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Tarnowskiego i Burmistrza Stanisława Wziątka podpisały Umowę o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój w Rzeczypospolitej Polskiej i Miastem Templin w Republice Federalnej Niemiec. Gmina Połczyn-Zdrój i Miasto Templin zobowiązały się wspierać inicjatywy umożliwiające przyjacielskie kontakty między mieszkańcami, współpracę organizacji, stowarzyszeń, instytucji i innych wspólnot lokalnych.
Od momentu podpisania umowy partnerskiej rokrocznie delegacje przedstawicieli Połczyna-Zdroju i Templina spotykają się na przemian raz w jednym raz w drugim mieście. Spotkaniom tym towarzyszą rozmowy o różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, wspólne zabawy i prezentacje dorobku artystycznego i kulturalnego. Jednym z głównych tematów spotkań jest wymiana doświadczeń w zakresie rewitalizacji miast, rozwoju uzdrowisk i ochrony środowiska naturalnego.
Najwięcej okazji do spotkań ma młodzież. Wspólne imprezy mają znaczący wpływ na rozwój osobowości młodych ludzi, na zdolność tolerancji, poczucia pewności i bezpieczeństwa wynikających ze znajomości siebie samych, swoich sąsiadów i otaczającego ich świata.
Pierwsze spotkanie mieszkańców obu miast odbyło się w 1998 roku w Połczynie-Zdroju. W listopadzie tego roku w Templinie wbito pierwszą symboliczną łopatę pod budowę Natur Therme Templin, a w akcie wkopania kamienia węgielnego pod budowę uczestniczyli przedstawiciele Połczyna-Zdroju.
W 1999 roku 100-osobowa delegacja z Połczyna-Zdroju przybyła do Templina na dwudniowe Święto Murów, podczas których burmistrz- Stanisław Wziątek wziął udział w biegu wokół murów templińskich. 11 listopada 2000 roku miasto Templin oficjalnie uzyskało status uzdrowiska. W tym czasie oddano do użytku wybudowany w rekordowym tempie wspaniały kompleks Natur Therme Templin, ogrzewany geotermalnymi złożami wód.
• listopad 2000 r.- delegacja z Połczyna-Zdroju uczestniczy w otwarciu Natur Therme Templin;
• 2001 r.- połczyńska młodzież podczas Dni Połczyna w Templinie zażywa kąpieli w basenach, którą wspomina do dzisiaj;
• 2002 r.- Jubileusz 5-lecia przyjaźni obchodzimy wspólnie w Połczynie-Zdroju;
• Powstaje wystawa fotograficzna Kazimierza Ratajczyka Templin- Połczyn-Zdrój oraz folder „Fotografie”. Wystawa jest prezentowana w Połczynie-Zdroju i Templinie;
• 2003 r.- spotkanie mieszkańców obu miast w Templinie- prezentacja slajdów z walorami przyrodniczymi okolic Templina oraz programu Stadt Marketing;
• sierpień – delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej z Połczyna-Zdroju bierze udział w uroczystościach 120-lecia Straży w Templinie;
• grudzień 2003- Kameralny Chór Mieszany „Cantus” wspólnie z Chórem Leśników z Templina dają koncerty adwentowe w Templinie i okolicach;
• 2004 r.- wizyta sołtysów z gminy Połczyn-Zdrój w Templinie;
• Lipiec 2004 – prezentacje dorobku artystycznego naszego miasta podczas Dni Polskich organizowanych przez templiński Frienhotel;
• udział gości z Templina w IV Euroregionalnych Spotkaniach z Kulturą i Tradycją Łowiecką “Darz Bór 2004”;
• VII Spotkania Miast Partnerskich. Nowe grupy do współpracy: przedstawiciele branży hotelarskiej, artyści zrzeszeni w Związku Sztuki, grupy młodzieżowe- tenisiści, rowerzyści, grupy ekologów;
• Maj 2005 – rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej- wielka międzynarodowa majówka nad brzegiem połczyńskiego zalewu z udziałem zespołów muzycznych z Niemiec;
• w VI Międzynarodowych Spotkaniach z Kulturą i Tradycją Łowiecką “Darz Bór 2006” bierze udział delegacja leśników oraz Chór Leśników z Templina – grupa 100 osób;
• Październik 2006r – Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Templinie– Honorowi Dawcy Krwi oraz połczyńscy działkowicze wymieniają się doświadczeniami z przyjaciółmi z Templina;
• 22-24 czerwca 2007r – Polsko-niemiecka impreza „Noc Świętojańska” – festyn mający na celu prezentację germańskich i słowiańskich zwyczajów ludowych przez młodych mieszkańców Templina i Połczyna-Zdroju;
• 10 lecie istnienia PTG honorują swoja obecnością przedstawiciele templińskiego Lions Clubu.