Współpraca zagraniczna – Templin

W grudniu 1997 r. została podpisana umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy gminą Połczyn-Zdrój i miastem Templin z Niemiec. Gmina Połczyn-Zdrój i miasto Templin wspierają inicjatywy umożliwiające przyjacielskie kontakty między mieszkańcami obu miast. Współpraca polega na wymianie wzajemnych doświadczeń i informacji. Pomiędzy Templinem a Połczynem co roku organizowane są spotkania większych grup mieszkańców raz po jednej raz po drugiej stronie granicy.

Historia współpracy

•1998 r. – pierwsze spotkanie mieszkańców obu miast w Połczynie-Zdroju
•1999 r. – 100-osobowa delegacja z Połczyna-Zdroju przybywa do Templina na dwudniowe Święto Murów listopad 2000 r. – delegacja z Połczyna-Zdroju uczestniczy w otwarci Natur Therme Templin
•2002 r. – Jubileusz 5-lecia przyjaźni obchodzimy wspólnie w Połczynie-Zdroju.
•2003 r. – spotkanie mieszkańców obu miast w Templinie – prezentacja slajdów z walorami przyrodniczymi okolic Templina
•sierpień – delegacja Ochotniczej Straż Pożarnej z Połczyna-Zdroju – udział w uroczystościach 120-lecia Straży w Templinie
•grudzień – Kameralny Chór Mieszany „Cantus” wspólnie z Chórem Leśników z
•Templina dają koncerty w Templinie i okolicy
•2004 r. – wizyta sołtysów z gminy Połczyn-Zdrój w Templinie
•prezentacje dorobku artystycznego naszego miasta podczas organizowanego przez
•Frienhotel Dni Polskich
•VII Spotkanie Miast Partnerskich

Dodaj komentarz