Gmina wyszkoliła stolarzy

Trwa realizacja projektu, dzięki któremu w pięciu wsiach pracują doradcy ułatwiający wyjście z bezrobocia, a grupa bezrobotnych odbyła kurs stolarza budowlanego – cieśli.

Podstawowym celem projektu pt. „Wyjdźmy razem z bezrobocia – upowszechnianie dobrych praktyk projektu „Praca w posagu” jest wyrównanie szans zatrudnienia i ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom z obszarów wiejskich, dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem. W ramach projektu utworzonych zostało 5 Klubów Wsparcia Koleżeńskiego w miejscowościach: Bronowo, Gaworkowo, Ostre Bardo, Redło i Toporzyk. Przy Klubach tych działają Koledzy-Doradcy, których zadaniem jest pomoc i wsparcie przy poszukiwaniu pracy poprzez dostarczenie aktualnych ofert pracy, ofert kursów i szkoleń oraz pomoc przy pisaniu i redagowaniu wszelkich pism i dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny itp. Klub Wsparcia Koleżeńskiego to miejsce spotkań osób bezrobotnych i ich rodzin. Można przyjść i porozmawiać, przejrzeć aktualne oferty pracy oraz uzyskać informacje na temat rynku pracy i instytucji pomocowych. Jest to także świetne miejsce na spotkania grupowe. Z KWK można korzystać do końca maja.
Ponadto w ramach projektu zrealizowany został kurs przygotowujący do zawodu stolarz budowlany – cieśla. W szkoleniu wzięło udział 7 bezrobotnych osób z terenu gminy Połczyn-Zdrój a zajęcia praktyczne odbywały się Rzepczynie. Program szkolenia obejmował: rysunek techniczny, maszyny i narzędzia do prac stolarskich, rozróżnianie gatunków drewna i ich zastosowanie, wady drewna oraz sposoby ich impregnacji, produkcja warsztatowa stolarki, montaż wyrobów stolarskich, roboty ciesielskie na placach budowy i w budynkach, rusztowania i deskowanie. Jak widać na zdjęciach nauka przyniosła konkretne rezultaty a wyroby stworzone samodzielnie przez kursantów to ławki, ławo-stoły i altana zamontowana przy remizie strażackiej w Popielewie. Szkolenie zakończyło się warsztatami aktywizacji zawodowej oraz egzaminem kwalifikującym.
Projekt jest finansowany w ramach projektu „EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. (tao)