Fundusze dla organizacji pozarządowych, Szkolenie z Programu „Europa dla obywateli”oraz VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby zainteresowane wsparciem organizacji pozarządowych w nowej perspektywie finansowej.

W ramach spotkania zostaną przedstawione zmiany jakie czekają nas w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, oraz ich w wpływ na możliwości realizacji projektów przez organizacje pozarządowe. Przede wszystkim omówione zostaną źródła dofinansowania, które na obecnym etapie zostały zaplanowane. Wskazane zostaną możliwe do realizacji typy projektów oraz programy operacyjne za ich wsparcie odpowiedzialne. W trakcie spotkania skupimy się m.in. na działaniach w obszarze aktywizacji społecznej, wsparcia biznesu, edukacji i szkoleń.

Spotkania odbędą się w środę 3 grudnia 2014 r., godz. 12:00-15:00:
– w Szczecinie: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12B,;
– w Koszalinie: Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpo.wzp.pl.

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza aktywistów, przedstawicieli samorządów i podległych im instytucji oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych na bezpłatne szkolenie Programu „Europa dla obywateli” 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2014 w Szczecinie, zapisy trwają do 1 grudnia.

Beneficjentami mogą być władze samorządowe, komitety miast partnerskich, organizacje pozarządowe i inne instytucje nienastawione na zysk, działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia w godz. 10:30 – 15:00 w Hotelu Focus, przy ul. Małopolskiej 23 w Szczecinie. Szkolenie jest bezpłatne i ma na celu informowanie o wymogach Programu, a także pomoc w przygotowaniu aplikacji.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.:

  • System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej ECAS
  • Portal Użytkownika URF
  • Wniosek E-Form.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 grudnia, liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji (formularz rejestracyjny i program szkolenia) na stroniewww.europadlaobywateli.pl.

VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Zapraszamy do udziału w VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, które odbędzie się w dniach 10-12 grudnia 2014 r. w Krakowie i Suchej Beskidzkiej.
GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest istotnym wydarzenie, ugruntowanym w tradycji polskiego biznesu turystycznego oraz w polskiej myśli nauk o turystyce. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie branżowe, które przyciąga silną reprezentację wielu środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

Tradycyjnie do udziału w konferencji zapraszani są uznawani przedstawiciele rządu, nauki, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych oraz biznesu (m.in. hotelarze, szefowie biur turystycznych i informacji turystycznych).

Tegoroczna tematyka wiodąca spotkania to:

Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki

W ramach GREMIUM odbędą się:
Konferencja naukowo-branżowa – poruszone zostaną m.in. tematy takie jak: Sektorowa Rama Kwalifikacji w turystyce, Turystyka w zintegrowanym systemie kwalifikacji, Wyzwania współczesnej turystyki czy Innowacyjności w turystyce.
Warsztaty branżowe:
– Forum współpracy JST i NGO w sektorze turystyki – wspólne spotkanie reprezentantów władz jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
– Warsztaty dla hotelarzy – warsztaty z zarządzania kryzysowego oraz zarządzania komunikacją w hotelu podczas kryzysu + dyskusja ekspercka na temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Więcej o GREMIUM na stronie www.gremium.forumturystyki.pl/.

loga_partnerstwo_3