Film na lekcji – sposób na nudę w szkole!

W dniu 30 stycznia 2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Połczynie-Zdroju odbędzie się spotkanie pod nazwą „Filmoteka Szkolna – sposób na ciekawe lekcje”.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy i pedagogów szkolnych, którzy w trakcie praktycznych warsztatów dowiedzą się, jak dzięki wykorzystaniu pakietu „Filmoteka Szkolna” uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie a nawet etyki.

Projekt Filmoteka Szkolna to ponad 120 filmów (fabularnych, dokumentalnych, animacji), na które składają się arcydzieła polskiej kinematografii, a także materiały pomocnicze dla nauczycieli, kursy, konkursy i festiwale dla uczniów. Ze względu na nową treść podstawy programowej kształcenia ogólnego Filmoteka Szkolna stała się cennym materiałem edukacyjnym. Jak mogą zostać wykorzystane w pracy edukacyjnej możliwości tego doskonałego narzędzia, uczestnicy dowiedzą się podczas spotkania. Poprowadzi je lokalna liderka Filmoteki Szkolnej – Kinga Dolatowska. W trakcie prowadzonych przez nią warsztatów nauczyciele wspólnie wypracują kilka praktycznych narzędzi do pracy z filmem podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Filmoteka Szkolna