„E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE dla mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój”

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do projektu „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Połczyn-Zdrój.W związku z powyższym chcemy zorganizować dwa spotkania informacyjne. Planujemy przeprowadzić je w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju, w dniu 07 marca 2018 roku, w godzinach 14:00 i 16:00.

Serdecznie zachęcamy do licznego zaangażowania się i udziału w Projekcie.