Dobiegł końca miesiąc filmowy w „Staszicu”

Październik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju był czasem wyjątkowym. Poświęciliśmy go X Muzie i wszystkiemu, co z nią związane. Próbowaliśmy oczarować magią kina uczniów nie tylko naszej szkoły, ale również młodsze roczniki.
I
Zgodnie z harmonogramem Miesiąc Filmowy zaczęliśmy od warsztatu „Stach”, który, mimo godzin popołudniowych, spotkał się z zainteresowaniem połczyńskich gimnazjalistów (bardzo dziękujemy polonistce połczyńskiego gimnazjum pani Marioli Buczkowskiej za zwerbowanie grupy śmiałków). Warsztaty prowadzili Kinga Dolatowska oraz Krzysztof Skulimowski, pomocą przy organizacji służyły uczennice zaangażowane w działalność szkolnego koła filmowego oraz Katarzyna Połońska i Agnieszka Pierz-Skulimowska.
Zanim przystąpiono do pracy, uczestnicy przeszli szybki kurs pojęć filmowych, co okazało się przydatne w dalszej części spotkania. Pierwsze zadanie młodych filmowców polegało bowiem na zbudowaniu scenorysu (tzw. storyboard). Miał się on składać z 4-6 dowolnie wybranych fotografii, na podstawie których zespół opowiadał swój pomysł na scenariusz. Uczniowie mieli również za zadanie wcielić się w role ekipy filmowej, ucząc się przy tym pracy ze światłem i kamerą. Warsztaty okazały się wyzwaniem wymagającym kreatywności i konsekwencji – wszyscy tę próbę zaliczyli wzorowo.II
3 października odbyła się prezentacja filmów krótkometrażowych, które były owocem współpracy młodzieży z połczyńskiej szkoły i uczniów z Norwegii w ramach projektu Lighthouse Cinema. Ku naszej uciesze pojawiło się mnóstwo osób, zarówno starszych jak i młodszych. Zmuszeni byliśmy nawet specjalnie dostawiać krzesła.
W znakomitym gronie gości znaleźli się między innymi Starosta Powiatu Świdwińskiego Mirosław Majka, Wicestarosta Roman Kozubek, Wiceburmistrz Połczyna-Zdroju Mirosław Pierz oraz wszystkim znany Dyrektor Szkoły Stefan Myca. Oprócz nich na sali pojawili się rodzice głównych bohaterów wieczoru oraz ich koledzy i znajomi (m. in. ciepło przez młodych filmowców przyjęty pan Krzysztof Sanecki, operator, z którym przez tydzień pracowali, zmagając się ze skandynawską pogodą). Uroczystość prowadzili Kinga Dolatowska oraz Tomasz Chmielewski, którzy wspomagali młodzież podczas czerwcowych warsztatów w Stavanger.
Uczestnicy projektu zaprezentowali filmy, nad którymi pracowali przez 7 dni: „Ligthouse”, „Żywioły” oraz „Wreck”. Każdą etiudę poprzedzała krótka prelekcja współtwórców.
Przyjaciele z Norwegii przygotowali dla polskich filmowców niespodziankę – krótkie filmy, w których oceniali (wysoko!) współpracę, próbowali rozgryźć kilka łamańców językowych, np. szczebrzeszyńskiego chrząszcza i stół z powyłamywanymi nogami. Ekwilibrystyka słowna Skandynawów wywołała salwy śmiechu.
Pokazy sprowokowały dyskusję, podczas której autorzy projektu podsumowali pracę, a Pan Starosta wyraził uznanie dla uczniów oraz radość, że młodzież chce się rozwijać i angażować w takie inicjatywy. Zapowiedział również swoje wsparcie w dalszych działaniach.

III
Kolejne zrealizowane przez nas przedsięwzięcie to Międzyszkolny Konkurs na Plakat Filmowy. Żeby wziąć w nim udział, należało sporządzić plakat dowolną techniką, uczestnicy mieli jednak do wyboru konkretne tytuły filmów: W 80 dni dookoła świata, Młody Frankenstein, Love Story, Gwiezdne wojny, Forrest Gump, Casablanca, Billy Elliot. Konkurs został skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ogromnie budujący był odzew młodzieży z połczyńskiego gimnazjum.
Konkurs pozwolił odkryć różnorodność interpretacji filmowych konwencji i wyobraźnię uczestników. Wybór najlepszych prac był ogromnie trudny, ale po długich rozważaniach jury podjęło decyzję. 18 października o godzinie 10.30 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali pakiety filmowe, a także gry planszowe na temat naszego miasta. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w Szkolnej Nocy Filmowej.

IV
24 października odbył się Szkolny Turniej Wiedzy o Filmie. Do udziału w nim przystąpiło dwanaście dwuosobowych drużyn reprezentujących klasy liceum, technikum i szkoły zawodowej.
Zadaniem uczestników konkursu było wykazanie się znajomością filmów, muzyki filmowej, aktorów i reżyserów światowego formatu oraz wiedzą z zakresu języka filmu, festiwali i nagród filmowych. Drużyny musiały zmierzyć się także z interpretacją sceny filmowej z „Podwójnego życia Weroniki” Krzysztofa Kieślowskiego.
Uczestnicy byli oceniani przez jury pod przewodnictwem pana dyrektora Stefana Mycy. W skład jury wchodziły pomysłodawczynie całego przedsięwzięcia: Kinga Dolatowska, Agnieszka Pierz-Skulimowska, Katarzyna Połońska oraz Justyna Zalewska.
Podczas oczekiwania na wyniki turnieju uczestnicy konkursu i wszyscy inni uczniowie zebrani w świetlicy mogli wziąć udział w dodatkowym zadaniu konkursowym, które polegało na wynotowaniu jak największej liczby nazwisk aktorów występujących w prezentowanym filmie pt. „Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów”.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni zestawami filmowymi ufundowanymi przez Dyrektora Szkoły, a wszyscy uczestnicy turnieju – zaproszeni na Szkolną Noc Filmową.

V
Wreszcie przyszedł czas na finał naszej akcji – I Szkolną Noc Filmową, na którą zaprosiliśmy wszystkich uczniów zaangażowanych w październikowe działania filmowe. Noc rozpoczęła się o godzinie 20 grą filmową na terenie szkoły. Uczniowie podzieleni na grupy musieli znaleźć ukryte koperty z zadaniami, które dotyczyły nie tylko wiedzy na temat kina, ale również sprawdzały umiejętność pracy w grupie oraz twórcze myślenie. Zabawa trwała do 23. Zwycięzcy otrzymali tradycyjnie pakiety filmowe. Druga część imprezy odbywała się w świetlicy szkolnej, w której na materacach i karimatach opatuleni kocami i śpiworami oglądaliśmy przygotowane filmy. Noc skończyła się o 7 rano i prosto ze świata fikcji przenieść się musieliśmy do rzeczywistości sal lekcyjnych. Nie było łatwo, ale przeżycie warte było swej ceny.

Nie przetrwalibyśmy tej nocy, gdyby nie wsparcie pana dyrektora, który zafundował dzielnym kinomaniakom pyszne ciasta. Sami uczestnicy również bardzo się postarali, żeby zaopatrzyć szwedzki stół w różnorodne potrawy i napoje.

I Szkolny Miesiąc Filmowy zakończył się sukcesem. Myślimy o następnym – równie bogatym w emocje i scalającym szkolną i lokalną społeczność – miesiącu (być może z innym tematem przewodnim?). A Was zachęcamy do nieustannego zgłębiania tajników srebrnego ekranu, oglądania i smakowania filmów.