Darmowe porady prawne

Z początkiem stycznia bieżącego roku ruszył program nieodpłatnej pomocy prawnej. W jego ramach z usług prawnika skorzystać mogą osoby, które:
– nie ukończyły 26 lat,
– ukończyły 65 lat,
– w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwróceniem się o pomoc prawną otrzymały świadczenie z pomocy społecznej i nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie świadczeń nienależnych,
– są kombatantami lub posiadają legitymację weterana albo weterana poszkodowanego,
– znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
Pomoc prawna udzielana jest we wtorki od godziny 11 do 15 oraz w piątki od godziny 8 do 12 w siedzibie miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju przy ulicy Koszalińskiej 8a, na parterze, obok głównego wejścia do budynku.
Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z tej formy pomocy i niezbędnych dokumentów uzyskać można pod numerem telefonu 94 3666231 lub na stronie

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/ 

grafika1 (Medium)

grafika2 (Medium)