AKCJA ODDAJ KREW

Burmistrz Połczyna-Zdroju i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zapraszają...

azbest 2015

Azbest 2015 Właściciele nieruchomości położonych w gminie Połczyn-Zdrój, zainteresowani dofinansowaniem usuwania...