Boisko zaprasza

W ubiegłym tygodniu zmodernizowano nawierzchnię boiska na Osiedlu Staszica w Połczynie-Zdroju.

Obiekt należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ”. Głównym celem przedsięwzięcia było poprawienie warunków bezpieczeństwa, jak również komfortu osób korzystających z obiektu, ponieważ nawierzchnia boiska poryta była przez dziki i zaśmiecona.

W ramach wiosennej renowacji boiska piłkarskiego przeprowadzono zabieg wertykulacji i wyrównania płyty boiska. Nierówna płyta może być przyczyną wielu kontuzji, więc ze względu na bezpieczeństwo użytkowników takie zabiegi należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku:  przed rozpoczęciem sezonu i po jego zakończeniu. Oprócz wysprzątania terenu, wykonano zasiew trawy i wałowanie. 

Poprawa stanu nawierzchni była inicjatywą Pawła Świebodzkiego, miejskiego Radnego, który na tym boisku spędził wiele chwil swojego dzieciństwa. Dzięki wykonanym zabiegom dzieci i młodzież będą mogły w sposób bezpieczny i aktywny spędzać czas wolny.  

W realizację tego przedsięwzięcia zaangażował się Burmistrz Sebastian Witek, Zastępca Burmistrza Emilia Mazur, Prezes Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Beata Pszczoła-Bryńska, Klub Sportowy POGOŃ w Połczynie–Zdroju oraz Grzegorz Kafczyński i Mirosław Szybisty.