Biesiada cygańsko-słowiańska – wejściówki

Szanowni Państwo,

Wszystkich chętnych Państwa do nabycia  bezpłatnych WEJŚCIÓWEK  na imprezę informujemy, że będą one wydawane w terminie 27 lipca- 7 sierpnia br. po wypełnieniu i złożeniu  stosownych oświadczeń tj.

-oświadczenia  uczestnika wydarzenia zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas występowania na terenie Polski wirusa SARS-coV-2.

– Klauzula RODO dotycząca zgody na udostępnienie  danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu .

Wzory tych dokumentów są do pobrania  w załączniku  bądź dostępne w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4  ( biuro podawcze)  w terminie 27 lipca- 7 sierpnia br.

Wypełnione i podpisane oświadczenia  możecie Państwo złożyć w dwojaki sposób  :

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju i  wówczas otrzymujecie darmową WEJŚCIÓWKĘ ;

– SKAN  lub ZDJĘCIE  podpisanych oświadczeń przesyłacie na adres e-mail: justyna_popielewska@polczyn-zdroj.pl.

WEJSCIÓWKĘ odbieracie wówczas w BIURZE ORGANIZACYJNYM ( drewniany stragan  w środkowej alejce w  Parku Zdrojowym ) w dniu 8 sierpnia w godz. 16.00-18.30 .