bezpłatne szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 ORGANIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO”

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 .
Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” zaprasza mieszkańców powiatu świdwińskiego do udziału w szkoleniu dot. podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.11.2016r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie ul. Mieszka I 16.

Szkolenie skierowane jest do:
– osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą,
– mikro i małych przedsiębiorstw.
UWAGA!!!! – BENEFICJENT KTÓRY BRAŁ UDZIAŁ W SZKOLENIU , INDYWIDUALNYCH KONSULTACJACH ORAZ PODDAł WERYFIKACJI KOMPLETNY WNIOSEK PRZED JEGO ZŁOŻENIEM MOŻE UZYSKAĆ 5 pkt. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia:
1.Omówienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Omówienie Karty oceny operacji – załącznika do wniosku o przyznanie pomocy.
2.Warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
3.Przerwa kawowa.
4.Procedura oceny wniosków oraz możliwość złożenia protestu/odwołania zgodnie z zapisami w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminie Rady Lokalnej Grupy działania –„Powiatu Świdwińskiego”.
5.Omówienie wniosku o płatność oraz Umowy o przyznanie pomocy.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD, w tym udział w szkoleniach, jest brane pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD –„Powiatu Świdwińskiego” – tel. 94 365 00 88, 530 465 697 lub 723 319 975.

plakat-lgd