Bezpłatne badania mammograficzne

Firma Luxmed Diagnostyka zaprasza mieszkanki Połczyna-Zdroju do uczestnicwa w
Populacyjnym Programie Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Z badania będzie można skorzystać w dniu 16 stycznia 2015 na Placu Wolności w Połczynie-Zdroju.
Program skierowany jest dla kobiet w wieku 50-69 lat i  finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.