Bezpieczniej w „dwójce”

#DOBRA WIADOMOŚĆ

Pomimo ogłoszenia pandemii, administracja wykonuje zaplanowane wcześniej przedsięwzięcia. Gmina Połczyn-Zdrój w marcu br. przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi z czujkami dymu”.

Roboty obejmują podział korytarzy aluminiowymi drzwiami dymoszczelnymi wraz z witryną aluminiową na odcinki poniżej 50 m, w ilości 4 szt. drzwi jednoskrzydłowych oraz 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych i zastosowanie systemu elektrotrzymaczy wraz z czujkami dymu zlokalizowanymi w odległości 3,5 m od drzwi po obu stronach.

Przypomnijmy, że po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, którym została firma VENED Jan Powierski z siedzibą w Gródku. Umowa została zawarta w dniu 20.02.2020 r., zaś przekazanie placu budowy dla wykonawcy odbyło się w dniu 16.03.2020 r.

Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na dzień 31.07.2020 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawuje Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Nadzór i Projektowanie Józef Wisłocki z siedzibą w Szczecinku.